Additional Info

  • Model: BK155-S-5X120
  • Thông tin: Size : 20x8.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 45 PCD : 120 HOLE : 5
SIZE ET PCD HOLE
20 45 5X120 5
Sản phẩm liên quan: « ZV010-MB_5X114.3

Sản phẩm khác