Additional Info

  • Model: ZV010-MB_5X114.3
  • Thông tin: Size : 20X8.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 40 PCD : 114.3 HOLE : 5
SIZE ET PCD HOLE
20 40 5X114.3 5

Sản phẩm khác