Additional Info

  • Model: Y978-BHCH6-6X139.7
  • Thông tin: Size : 20X9.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 25 PCD : 139.7 HOLE : 6
SIZE ET PCD HOLE
20 25 6X139.7 6
Sản phẩm liên quan: « V33-BLK ZV010-MB_5X114.3 »

Sản phẩm khác