Additional Info

  • Model: V33-BLK/MACH FACE-114,3/120
  • Thông tin: Size : 20X8.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 38 PCD : 114.3/120 HOLE : 10
SIZE ET PCD HOLE
20 38 114,3/120 10

Sản phẩm khác