Additional Info

  • Model: ZL35-CH_5X114.3
  • Thông tin: Size : 20X8.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 35 PCD : 114.3 HOLE : 5
SIZE ET PCD HOLE
20 35 5X114.3 5
Sản phẩm liên quan: V33-BLK »

Sản phẩm khác