Additional Info

  • Model: Y517-CH-5X114.3
  • Thông tin: Size : 19x8.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 0 PCD : 114.3 HOLE : 5
SIZE ET PCD HOLE
19 0 5X114.3 5
Sản phẩm liên quan: « Y160_BH_CH_5X114.3

Sản phẩm khác