Additional Info

  • Model: Y160_BH_CH_5X114.3
  • Thông tin: Size : 19X9.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 42 PCD : 114.3 HOLE : 5
SIZE ET PCD HOLE
19 42 5X114.3 5

Sản phẩm khác