Additional Info

  • Model: Y160_E_P_5X114.3
  • Thông tin: Size : 19X8.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 45 PCD : 114.3 HOLE : 5
SIZE ET PCD HOLE
19 45 5X114.3 5

Sản phẩm khác