Additional Info

  • Model: Y462_5X114.3_HCH
  • Thông tin: Size : 19X8 Tình trạng: Còn hàng ET : 38 PCD : 5X114.3 HOLE : 5

 

SIZE ET PCD HOLE
19 38 5X114.3 5

Sản phẩm khác