Additional Info

  • Model: Y463-CH-5X114.3
  • Thông tin: Size : 19X8.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 38 PCD : 114.3 HOLE : 5

 

SIZE ET PCD HOLE
19 38 5X114.3 5
Sản phẩm liên quan: Y462_5X114.3_HCH »

Sản phẩm khác