Additional Info

  • Model: Y296_BP_5x112
  • Thông tin: Size : 18x8.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 40 PCD : 112 HOLE : 5

 

SIZE ET PCD HOLE
18 40 5X112 5

Sản phẩm khác