Additional Info

  • Model: ZV011-MB-5X114.3
  • Thông tin: Size : 18X7.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 40 PCD : 114.3 HOLE : 5

 

SIZE ET PCD HOLE
18 40 5X114.3 5
Sản phẩm liên quan: « V30-44_BLK Y296_BP_5x112 »

Sản phẩm khác