Additional Info

  • Model: Y827_B-P-5X114.3
  • Thông tin: Size : 17X7.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 40 PCD : 114.3 HOLE : 5

 

SIZE ET PCD HOLE
17 40 5X114.3 5
Sản phẩm liên quan: « Y901-BP-5X112

Sản phẩm khác