Additional Info

  • Model: Y901-BP-5X112
  • Thông tin: Size : 17X7.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 32 PCD : 112 HOLE : 5

 

SIZE ET PCD HOLE
17 32 5X112 5

Sản phẩm khác