Additional Info

  • Model: T385_TS1_5X114.3
  • Thông tin: Size : 17x7.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 41 PCD : HOLE : 5
SIZE ET PCD HOLE
17 41 5X114.3 5

Sản phẩm khác