Additional Info

  • Model: JF1522_MG_5x120
  • Thông tin: Size : 17x8 Tình trạng: Còn hàng ET : 35 PCD : 120 HOLE : 5
SIZE ET PCD HOLE
17 35 5X120 5

Sản phẩm khác