Additional Info

  • Model: Y248-SP-5X114.3
  • Thông tin: Size : 17X7.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 35 PCD : 114.3 HOLE : 5
SIZE ET PCD HOLE
17 35 5X114.3 5
Sản phẩm liên quan: JF1522_MG_5x120 »

Sản phẩm khác