Additional Info

  • Model: Y697-SP-6X139,7
  • Thông tin: Size : 15x8.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 0 PCD : 139.7 HOLE : 6
SIZE ET PCD HOLE
15 0 6X139.7 6
Sản phẩm liên quan: « 255_S_5x108 5155_MB_6X139.7 »

Sản phẩm khác