Additional Info

  • Model: 5181-SF-5X105
  • Thông tin: Size : 15x6.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 39 PCD : 105 HOLE : 5
SIZE ET PCD HOLE
15 39 5X105 5
Sản phẩm liên quan: « G9-MB-5X139.7 255_S_5x108 »

Sản phẩm khác