Additional Info

  • Model: G9-MB-5X139.7
  • Thông tin: Size : 15x8.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 0 PCD : 139.7 HOLE : 5
SIZE ET PCD HOLE
15   5X139.7 5
Sản phẩm liên quan: 5181-SF-5X105 »

Sản phẩm khác