Additional Info

  • Model: Y394-BP-4X100
  • Thông tin: Size : 14X6.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 35 PCD : 100 HOLE : 4
SIZE ET PCD HOLE
14 35 4X100 4
Sản phẩm liên quan: « 3128-BP-6X139.7

Sản phẩm khác