Additional Info

  • Model: 3129-EP-4X100
  • Thông tin: Size : 14x6.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 38 PCD : 100 HOLE : 4
SIZE ET PCD HOLE
14 38 4X100 4

Sản phẩm khác