Additional Info

  • Model: Y239_HB-P_8X100/114.3
  • Thông tin: Size : 14x6.0 Tình trạng: Còn hàng ET : 35 PCD : 100/114.3 HOLE : 8
SIZE ET PCD HOLE
14 35 8X100/114.3 8

Sản phẩm khác