Additional Info

  • Model: GW13_MB_4x114.3
  • Thông tin: Size : 13x5.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 35 PCD : 114.3 HOLE : 4
SIZE ET PCD HOLE
13 35 4X114.3 4

 

Sản phẩm liên quan: « 3194_MS_4X114.3

Sản phẩm khác