Additional Info

  • Model: 3194_MS_4X114.3
  • Thông tin: Size : 13X5.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 12 PCD : 114.3 HOLE : 4
SIZE ET PCD HOLE
13 12 4X114.3 4

Sản phẩm khác