Additional Info

  • Model: 229_BP_4X100
  • Thông tin: Size : 13X5.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 35 PCD : 100 HOLE : 4
SIZE ET PCD HOLE
13 35 4X100 4

Sản phẩm khác