Additional Info

  • Model: Y347-CH-4X114.3
  • Thông tin: Size : 13X5.5 Tình trạng: Còn hàng ET : 35 PCD : 114.3 HOLE : 4
SIZE ET PCD HOLE
13 35 4X114.3 4
Sản phẩm liên quan: « 229_SP_4x100 229_BP_4X100 »

Sản phẩm khác