Additional Info

  • Model: DRC D821

Đặc điểm

– Chịu tải cao và chống cắt chém tốt

– Mặt lốp được thiết kế tăng cường, phù hợp cho tất cả vị trí

– Thoát nước và tản nhiệt tốt


Thông số kỹ thuật

ID821

Sản phẩm liên quan: « DRC D811 DRC D831 »

Sản phẩm khác