Additional Info

  • Model: DRC D711

Đặc điểm

– Hoa lốp thiết kế hỗn hợp, tăng khả năng chịu tải, chống cắt và độ bám đường tốt.

– Phù hợp vị trí cầu chính.

Thông số kỹ thuật

ID711

Sản phẩm liên quan: « DRC D681 DRC D721 »

Sản phẩm khác