Additional Info

  • Model: DRC 55DM

Đặc điểm

– Chịu tải cao, bền bỉ

– Chống trượt, bám đường hiệu quả

– Chân hoa thiết kế bậc thang chống kẹp đá, chống nước

– Phù hợp cho mọi địa hình phức tạp

Thống số kỹ thuật

I55DM

 

Sản phẩm liên quan: « DRC 52A DRC 55DS »

Sản phẩm khác