Additional Info

  • Model: DRC 52L

 Đặc điểm

– Hoa lốp đặc biệt, chịu tải cao, chống cắt chém

– Tuổi thọ sử dụng cao

– Phù hợp với mọi địa hình

Thông số kỹ thuật

I52L

Sản phẩm liên quan: « DRC 50B DRC 52A »

Sản phẩm khác