Additional Info

  • Model: Kinergy eco
  • Thông tin: Chi tiết sản phẩm
Tính năng sinh thái Kinergy & xây dựng

Tối ưu hóa sân chuỗi

Một xe chạy êm hơn và xử lý tốt hơn được đảm bảo bằng cách tối ưu hóa trình tự sân.

Tối ưu hóa khối cứng

Khô hiệu suất xử lý được cải thiện thông qua việc sử dụng các khối vai lớn hơn và tăng diện tích tiếp xúc.

Wide thẳng 3 kênh rãnh

Chiều rộng và vị trí tối ưu của các rãnh kênh đảm bảo hiệu suất tuyệt vời trong điều kiện lái xe ướt.

Bên vai rãnh

Được thiết kế để cải thiện xử lý trên đường khô và cung cấp hiệu suất bổ sung trong điều kiện ẩm ướt.

Công nghệ Sawtooth loại

Cải thiện

Sản phẩm liên quan: « Ventus S1 evo²

Sản phẩm khác