Additional Info

  • Model: OTR-56D

 

Cỡ lốp

Số PR

Mã gai

(TRA)


Loại lốp

 

Kích thước lốp bơm hơi

 

 

Khả năng tải

Chiều sâu hoa lốp (mm)

Quy cách vành/ chiều cao vai

Môi trường làm việc

Dùng cho xe

Có săm

Không săm

Chiều rồng (mm)

Đường kính (mm)

Bán kính tĩnh (mm)

Chiều rộng tĩnh (mm)

Dùng cho vận tải

Dùng cho bốc dỡ

Tải (Kg)<50Km/g

Áp lực (KPA)

Tải (Kg) <10Km/g

Áp lực (KPA)

12.00-24

(56D)

14

E4

 x

 

325

1268

582

356

3000 375

5600

600 35.8

8.50V

 CR

16

E4

 x

 

325

1268

582

356

3250 450

6150

675

35.8

 8.50V

 CR

18

E4

 x

 

325

1268

582

356

3450

500

6500

750

35.8

8.50V

 CR

20

E4

 x

  325

1268

582

356

3650

550

6900

825

35.8

8.50V

 CR

24

E4

x

 

325

1268

582

356

4050

650

7300

900

35.8

8.50V

 CR
Sản phẩm liên quan: DRC 53L »

Sản phẩm khác