GS

Additional Info

  • Model: BÌNH ẮC QUY GS NHẬT BẢN KHÔ KÍN KHÍ MF 46B24 R/L
  • Thông tin: Thông tin chi tiết

 

Thể tích NS60
Kích thướ(D-R-C)(mm) 238-129-203
Dung lượng 12V - 45AH
Sử dụng cho BMW, MERCEDES
Sản phẩm liên quan: « ẮC QUY GS 12V-200Ah

Sản phẩm khác